جوجه گردان 4 سيخه
گرمخانه 6 طبقه تك درب
اجاق گريل فر دار
اجاق گاز چهار شعله فر دار
ديگ دو جداره
كباب پز نيم متري
كباب پز 2 متري
كباب پز 1 متري
كباب پز خانگي
سيخ شور
سرخ كن 2 سبده
اجاق گاز 6 شعله پايه دار
سماور گازي
تبر پيتزا
سيني سلف سرويس
رولت برش پيتزا
ساطور
جاي سيخ كباب چرخدار
تابه گردان
فر كباب تركي 2 سيخه
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10