ميكسر
كالباس بر
220-250-275-300-350
خمير گير
  AMV 300 D  كالباس بر 
چرخ گوشت تسمه اي
دمكن برنج دو خانه
اره استخوان بر ايستاده
آب چكان صنعتي
اره استخوان بر روميزي
ميز كار با صفحه پلي اتيلن
ميز كار ظروف كثيف
دستگاه كباب تركي گازي
پلو پز 3 رديفه
لعاب صنعتي
پلو پز 2 رديفه
لعاب صنعتي
آبسرد كن ايستاده
دستگاه نوشابه ساز
گاري حمل ديگ
شف اينگ ديش سوپ و خورشت استيل
شف اينگ ديش استيل
شف اينگ ديش استيل
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10