(گروه توليدي صنعتي ممتاز تاراج   ( سرد و گرم             

:
ساخت وتوليد، طراحي، اجراء و راه اندازي
،تجهيزات آشپزخانه هاي صنعتي و سلف سرويس ، يخچال و فريزرهاي صنعتي
،(تجهيزات رستوراني و هتلي ، فست فود، كافي شاپ ،سردخانه هاي زير صفرو بالاي صفر (ثابت ومتحرك
،تجهيزات آزمايشگاهي و بيمارستاني ، سردخانه نيسان و كاميونت  ، انواع سيستمهاي برودتي و حرارتي
  .آبسرد كن ، بانك خون، تونل انجماد، سرد خانه هاي آمونياكي


(سرويس  ،  خدمات  ،  قطعات  ،  راه اندازي)